Hotline: 0971463768 Địa chỉ: 12/5 Đường TX38, Khu Phố 3, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh

 • Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 50
 • Giá lẻ: Liên hệ
 • Kiểu khoá kim xỏ

  Size: 2,6cm - 4cm

  Chất liệu: ZINC ALLOY

  Trọng lượng: 17-20gr

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Hàng đặt từ: 15-20 ngày

 • Số lượng:
 • Đặt mua
 • Chia sẻ:
 • Thông tin sản phẩm
 • Bình luận

Tất cả sản phẩm trên website thông thường sẽ có sẵn cho khách hàng để lựa chọn. 

Những mẫu logo thương hiệu riêng quý khách hàng có thể liên hệ: Hotline: 0971.463.768 

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 
Sản phẩm cùng loại

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 57 Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 57

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 57

Giá sỉ Zalo: 0971463768

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 56 Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 56

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 56

Giá sỉ Zalo: 0971463768

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 55 Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 55

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 55

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 54 Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 54

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 54

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 53 Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 53

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 53

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 52 Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 52

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 52

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 51 Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 51

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 51

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 49 Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 49

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 49

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 48 Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 48

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 48

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 47 Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 47

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 47

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 46 Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 46

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 46

Giá sỉ Zalo: 0971463768

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 45 Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 45

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 45

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 44 Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 44

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 44

Giá sỉ Zalo: 0971463768

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 43 Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 43

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 43

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 42 Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 42

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 42

Giá sỉ Zalo: 0971463768

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 41 Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 41

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 41

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 40 Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 40

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 40

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 39 Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 39

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 39

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 38 Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 38

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 38

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 37 Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 37

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 37

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 36 Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 36

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 36

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 35 Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 35

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 35

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 34 Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 34

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 34

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 33 Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 33

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 33

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 32 Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 32

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 32

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 31 Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 31

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 31

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 30 Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 30

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 30

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 29 Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 29

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 29

Giá sỉ Zalo: 0971463768

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 28 Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 28

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 28

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 27 Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 27

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 27

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 26 Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 26

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 26

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 25

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 25

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 24 Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 24

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 24

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 23 Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 23

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 23

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 22 Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 22

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 22

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 21 Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 21

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 21

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xoay mẫu 20 Đầu khoá kim xoay mẫu 20

Đầu khoá kim xoay mẫu 20

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xoay mẫu 19 Đầu khoá kim xoay mẫu 19

Đầu khoá kim xoay mẫu 19

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xoay mẫu 18 Đầu khoá kim xoay mẫu 18

Đầu khoá kim xoay mẫu 18

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xoay mẫu 17 Đầu khoá kim xoay mẫu 17

Đầu khoá kim xoay mẫu 17

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xoay mẫu 16 Đầu khoá kim xoay mẫu 16

Đầu khoá kim xoay mẫu 16

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xoay mẫu 15 Đầu khoá kim xoay mẫu 15

Đầu khoá kim xoay mẫu 15

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xoay mẫu 14 Đầu khoá kim xoay mẫu 14

Đầu khoá kim xoay mẫu 14

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xoay mẫu 13 Đầu khoá kim xoay mẫu 13

Đầu khoá kim xoay mẫu 13

Giá sỉ Zalo: 0971463768

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xoay mẫu 12

Đầu khoá kim xoay mẫu 12

Giá sỉ Zalo: 0971463768

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xoay mẫu 11 Đầu khoá kim xoay mẫu 11

Đầu khoá kim xoay mẫu 11

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 10

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 10

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 09

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 09

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 08

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 08

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 07

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 07

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 06

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 06

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 05

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 05

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 04

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 04

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 03

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 03

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 02

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 02

Giá lẻ: Liên hệ

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 01

Đầu khoá kim xỏ - Mẫu 01

Giá lẻ: Liên hệ

#xưởng sản xuất dây nịt, xưởng thắt lưng nam, xưởng dây nịt da bò, xưởng dây lưng da thật.

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0971463768

Đầu khoá kim xỏ

đầu dây nịt kim xỏ

đầu khoá dây nịt